Ochrana dat

 

Význam ochrany dat ve zdravotnickém průmyslu neustále roste. Všichni jednotlivci očekávají, že jejich osobní údaje budou chráněny. Muže jít o jméno, adresu domů a do zaměstnání, informace o rodině, zaměstnání nebo finanční situaci, nebo i o citlivější zdravotní informace. Společnost Bracco respektuje soukromí a zavazuje se chránit osobní údaje svých zákazníků, zaměstnanců, účastníků klinických testů, spotřebitelů, obchodních partnerů a dalších subjektů, které jí své údaje poskytnou. Zahrnuje to i právo jednotlivců na informace o zpracovávání jejich osobních údajů a na rozhodování o něm.

 

Pravidla ochrany dat, zavedená skupinou Bracco Group, stanovují požadavky zajištující, že osobní údaje shromažďujeme, využíváme, uchováváme a zveřejňujeme poctivým, transparentním a bezpečným způsobem. Definují obecné principy týkající se práva jednotlivce na soukromí a na primeřenou ochranu osobních údajů. Jako zdravotnická společnost věnuje Bracco zpracování osobních lékařských a dalších citlivých záznamů zvláštní péči.

 

Než si stáhnete nebo prohlédnete naši zprávu, nainstalujte si nejnovější verzi programu Adobe Acrobat Reader, jinak se vám dokument nezobrazí nebo nepůjde vytisknout.

 

Download Data protection program (PDF)
 

Download the Bracco Imaging Health Care Professionals Privacy Notice (PDF)