CT ExprèsTM

 

Unikátní tříkanálový bezválcový injektor kontrastního média pro CT skenery.

 

CT ExprèsTM Contrast Media Delivery System" je výsledkem několikaletého vývoje zaměřeného na lepší uspokojení potřeb zákazníků, cenové úspory a bezpečnost. Jeho unikátní kazeta na jedno použití umožňuje podání přímo ze standardních lahviček kontrastní látky. Umožňuje vícenásobné dávky a programovatelný automatický proplach fyziologickým roztokem, což je reakce na zásadní požadavky dnešních zobrazovacích metod.

CT ExprèsTM představuje nejpohodlnější způsob podávání kontrastních látek v nemocnicích a soukromých zobrazovacích klinikách. CT ExprèsTM umožňuje řídit využití kontrastních látek. Systém představuje výrazný pokrok v řízení nákladů a pracovního procesu, v automatizaci a ve flexibilitě programování. Tyto faktory dělají z CT ExprèsTM ideální nástroj pro zlepšení péče o pacienty a řízení nákladů pro radiologickou praxi.

 

CT ExprèsTM představuje zcela nový přístup k podávání kontrastních látek a využití materiálu na jedno použití, které zjednodušuje přípravu injektoru. Bezpečnost spolu s rychlou přípravou jsou pro dnešní lékařskou praxi velmi významné. Díky CT ExprèsTM je kontrastní médium čerpáno přímo z lahviček, v nichž je dodáváno. Proto není potřeba doplňovat injekční stříkačku nebo ji mezi jednotlivými pacienty vyměňovat. Jednotlivé procedury vyžadují méně manipulace a úkony mezi jednotlivými pacienty jsou výrazně zkráceny. To pomáhá zvýšit bezpečnost a efektivitu práce, takže je ve výsledku možno za den ošetřit více pacientů.

 

Přístup CT ExprèsTM je orientován na pacienta a léčebné postupy, což pomáhá omezit plýtvání kontrastní látkou. Flexibilní zásobník na kontrastní látku umožňuje aplikování různých dávek, takže pro každého pacienta a proceduru lze použít správnou dávku KL . Náklady snižuje i použití větších lahviček na KL. Automatické proplachy fyziologickým roztokem navíc zajišťují, že v hadičkách nezůstávají zbytky KL. A protože je funkce umožňující různou velikost dávky flexibilní, může uživatel přizpůsobit objem podaného média konkrétnímu pacientovi, aniž při tom KL plýtvá. To může být zajímavé i pro technický personál pracující s rentgenem, který může zaujmout možnost dávkování podle hmotnosti či zdravotního stavu pacienta.

 

Díky dvěma zdrojům kapaliny mají zdravotničtí profesionálové možnost ještě flexibilněji využívat podávání různých dávek nebo provést spolu s injekcí média automatický proplach fyziologickým roztokem. A konečně, protože tento systém nepoužívá injekční stříkačky, šetří práci a brání potenciálnímu plýtvání. Výsledkem je efektivnější zobrazování. Možnost flexibilně zavádět nové metody zlepšující péči o zákazníky a počet ošetřených zákazníků jen přidává na užitečnosti tohoto produktu pro zobrazovací pracoviště.

 

Kontrastní látku lze podat pomocí jakéhokoliv tlakového injektoru. CT ExprèsTM však umožňuje řídit využití KL. Tento systém představuje výrazný pokrok v řízení nákladů a pracovního procesu, v automatizaci a ve flexibilitě programování. Díky tomu je CT ExprèsTM ideálním nástrojem pro zlepšení péče o zákazníky a řízení nákladů pro radiologickou praxi.

Image
Snadno použitelný

 

 • snadná příprava – 30 sekund mezi jednotlivými pacienty
   
 • automatické uzamykání a plnění
   
 • minimální potřeba čištění
   
 • jednoduché školení díky vestavěným interaktivním videozáznamům
   
 • informace máte na dosah ruky přímo u pacienta i v řídící místnosti
Image
Bezpečnost pacientů

 

 • detektory vzduchu omezují riziko vstříknutí vzduchu do pacienta
   
 • tlakové čidlo v trubičce
   
 • na jedno použití
   
 • kapalina může téci pouze jedním směrem, ve směru do pacienta
Status Page
Minimální odpad / omezování nákladů

 

 • používejte pouze tolik KL , kolik je pro konkrétní proceduru potřeba
   
 • pro každé vyšetření je k dispozici proplach fyziologickým roztokem bez nutnosti další přípravy
   
 • automatické přepnutí mezi lahvičkami zajišťuje minimální plýtvání kontrastní látkou
diagram
Flexibilita

 

 • předdefinované postupy snadno přístupné pomocí ikon na dotykové obrazovce
   
 • otevřené platformy umožňující použití mnoha různých lahviček na kontrastní látky a jejich objemů
   
 • přizpůsobitelné možnosti upevnění
   
 • systém uchovává historii provedených podání
   
 • DiluJectTM umožňuje rychlé sekvenční fázování kontrastní látky a fyziologického roztoku

Kontaktujte nás


Vyplňte prosím níže uvedený formulář a my se vám ozveme zpět.

Different countries may have specific processes in place to handle reports of adverse reactions. To report an adverse reaction related to Bracco products, you can find specific contacts and information selecting the page "Pharmacovigilance" of your country.

* I have read the BraccoHealthCare Professionals Privacy Notice and I consent to the processing of my personal data allowing Bracco Imaging SpA (Data Controller) to conduct its business or scientific operations and contact me with promotional communication through email, SMS, and other digital and offline channels, such as mobile apps and social media.

DISCLAIMER


Informace na webových stránkách Bracco Injeneering jsou poskytovány „tak, jak jsou" bez záruk jakéhokoliv druhu, výslovných nebo implikovaných, a to včetně, avšak nikoliv výhradně, implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo nezasahování do cizích práv.

 

Obsah webových stránek Bracco Injeneering má pouze informativní charakter a není určen k poskytování lékařských služeb či rad.

 

Bracco Injeneering S.A. nečiní žádná tvrzení ani záruky, že informace uvedené na webových stránkách Bracco Injeneering jsou aktuální či bezchybné. Bracco Injeneering S.A. nepřijímá žádnou zodpovědnost jakéhokoliv druhu za následky takových chyb.

 

Bracco Injeneering S.A. si vyhrazuje právo k těmto informacím přidávat, upravovat je nebo je mazat, a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

 

V žádném případě nebude Bracco Injeneering S.A zodpovědná za jakékoliv škody jakéhokoliv druhu či povahy, a to včetně, avšak nikoliv výhradně, přímých, nepřímých, následných či vedlejších škod vzešlých z nebo ve spojení s existencí nebo použitím webové stránky Bracco Injeneering a/nebo jakýchkoliv na ní uvedených informací, a to bez ohledu na to, zda byla Bracco Injeneering S.A. předem informována o možnosti takových škod.

 

Bracco Injeneering S.A. nekontrolovala všechny stránky, na něž se webová stránka Bracco Injeneering může odkazovat, a nepodporuje obsah žádné z externích stránek či stránek, na něž se tyto stránky odkazují, a ani za ně není zodpovědná. Pokud na tyto stránky přejdete, činíte tak na vlastní riziko.

 

Nic zde uvedeného nesmí být vykládáno jako poskytnutí jakékoliv licence nebo práva společností Bracco Injeneering S.A. jakékoliv jiné straně, a to v oblasti autorského práva, práva na design, patentového práva či práv k ochranným značkám.