CT Exprès™

 

Unikátny trojkanálový bezstriekačkový injektor kontrastného média pre CT skenery.

 

CT Exprès™ Contrast Media Delivery System je výsledkom niekoľkoročného vývoja zameraného na lepšie uspokojenie potrieb zákazníkov, cenovú úsporu a bezpečnosť. 

Jeho unikátna kazeta na jedno použitie umožňuje podanie priamo zo štandardných fľaštičiek kontrastnej látky. Umožňuje viacnásobné dávky a programovateľné automatické prepláchnutie fyziologickým roztokom, čo je reakcia na zásadné požiadavky dnešných zobrazovacích metód.

 

CT Exprès™ predstavuje najpohodlnejší spôsob podávania kontrastných látok v nemocniciach a súkromných zobrazovacích klinikách. CT Exprès™ umožňuje riadiť využitie kontrastných látok. Systém predstavuje výrazný pokrok v riadení nákladov a pracovného procesu, v automatizácii a vo flexibilite programovania. Tieto faktory robia z CT Exprès™ ideálny nástroj na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov a riadenie nákladov pre rádiologickú prax.

 

CT Exprès™ predstavuje úplne nový prístup k podávaniu kontrastných látok a využitie materiálu na jedno použitie, ktoré zjednodušuje prípravu injektora. Bezpečnosť spolu s rýchlou prípravou sú pre dnešnú lekársku prax veľmi významné. Vďaka CT Exprès™ je kontrastné médium čerpané priamo z fľaštičiek, v ktorých sa dodáva. Preto nie je potrebné dopĺňať injekčnú striekačku alebo ju medzi jednotlivými pacientami vymieňať. 

 

Jednotlivé procedúry vyžadujú menej manipulácie a úkony medzi jednotlivými pacientami sú výrazne skrátené. To pomáha zvýšiť bezpečnosť a efektivitu práce, takže výsledkom je možnosť za deň ošetriť viac pacientov.

 

Prístup CT Exprès™ je orientovaný na pacienta a liečebné postupy, čo pomáha obmedziť plytvanie kontrastným médiom. Flexibilný zásobník na kontrastnú látku umožňuje aplikovanie rôznych dávok, takže pre každého pacienta a procedúru je možné použiť správnu dávku média. Náklady znižuje aj použitie väčších fľaštičiek na kontrastné médium. Automatické preplachovanie fyziologickým roztokom navyše zaisťuje, že v hadičkách nezostávajú zvyšky média. A pretože je funkcia umožňujúca rôznu veľkosť dávky flexibilná, môže užívateľ prispôsobiť objem podaného média konkrétnemu pacientovi bez toho, aby pritom médiom plytval. To môže byť zaujímavé aj pre technický personál pracujúci s röntgenom, ktorý môže zaujať možnosťou dávkovania podľa hmotnosti či zdravotného stavu pacienta.

 

Vďaka dvom zdrojom kvapaliny majú zdravotnícki profesionáli možnosť ešte flexibilnejšie využívať podávanie rôznych dávok alebo urobiť spolu s injekciou média automatické prepláchnutie fyziologickým roztokom. A konečne, pretože tento systém nepoužíva injekčné striekačky, šetrí prácu a bráni potenciálnemu plytvaniu. Výsledkom je efektívnejšie zobrazovanie. Možnosť flexibilne zavádzať nové metódy zlepšujúce starostlivosť o zákazníkov a počet ošetrených zákazníkov iba pridáva na užitočnosti tohto produktu pre zobrazovacie strediská.

Kontrastné médium je možné podať pomocou akéhokoľvek tlakového injektoraCT Exprès™ však umožňuje riadiť využitie média. Tento systém predstavuje výrazný pokrok v riadení nákladov a pracovného procesu, v automatizácii a vo flexibilite programovania. Vďaka tomu je CT Exprès™ ideálnym nástrojom na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov a riadenie nákladov pre rádiologickú prax.

CT Expres
Jednoducho použiteľný

 

 • jednoduchá príprava – 30 sekúnd medzi jednotlivými pacientmi
 • automatické uzamykanie a plnenie
 • minimálna potreba čistenia
 • jednoduché školenie vďaka vstavaným interaktívnym videozáznamom
 • informácie máte na dosah ruky priamo pri pacientovi aj v riadiacej miestnosti
Bezpečnosť pacientov

 

 • detektory vzduchu obmedzujú riziko vstreknutia vzduchu do pacienta
 • tlakový senzor v rúrke
 • na jedno použitie
 • kvapalina môže tiecť iba jedným smerom, v smere do pacienta
Sicurezza del paziente
diagram
Minimálny odpad / obmedzovanie nákladov

 

 • používajte iba toľko kontrastného média, koľko je pre konkrétnu procedúru potrebné
 • pre každé vyšetrenie je k dispozícii prepláchnutie fyziologickým roztokom bez nutnosti ďalšej prípravy
 • automatické prepnutie medzi fľaštičkami zaisťuje minimálne plytvanie kontrastnou látkou
Flexibilita

 

 • preddefinované postupy jednoducho prístupné pomocou ikon na dotykovej obrazovke
 • otvorené platformy umožňujúce použitie mnohých rôznych fľaštičiek na kontrastné látky a rôzne objemy
 • prispôsobiteľné možnosti upevnenia
 • systém uchovávania histórie vykonaných podaní
 • DiluJect™ umožňuje rýchle sekvenčné fázovanie kontrastného média a fyziologického roztoku
diagram

Kontaktuj nás


Vyplňte prosím formulár nižšie a my sa vám ozveme späť.

Different countries may have specific processes in place to handle reports of adverse reactions. To report an adverse reaction related to Bracco products, you can find specific contacts and information selecting the page "Pharmacovigilance" of your country.

* I have read the BraccoHealthCare Professionals Privacy Notice and I consent to the processing of my personal data allowing Bracco Imaging SpA (Data Controller) to conduct its business or scientific operations and contact me with promotional communication through email, SMS, and other digital and offline channels, such as mobile apps and social media.

DISCLAIMER

 

Informácie na webových stránkach Bracco Injeneering sú poskytované „tak, ako sú“ bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implikovaných, a to vrátane, avšak nie výhradne, implikovaných záruk predajnosti, vhodnosti pre určitý účel alebo nezasahovania do cudzích práv.

 

Obsah webových stránok Bracco Injeneering má iba informatívny charakter a nie je určený na poskytovanie lekárskych služieb či rád.

 

Bracco Injeneering S. A. nepodáva žiadne tvrdenia ani záruky, že informácie uvedené na webových stránkach Bracco Injeneering sú aktuálne či bezchybné. Bracco Injeneering S. A. neprijíma žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu za následky takýchto chýb.

 

Bracco Injeneering S. A. si vyhradzuje právo k týmto informáciám pridávať, upravovať ich alebo ich mazať, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

V žiadnom prípade nebude firma Bracco Injeneering S. A zodpovedná za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu či povahy, a to vrátane, avšak nie výhradne, priamych, nepriamych, následných či vedľajších škôd vzniknutých z alebo v spojení s existenciou alebo používaním webovej stránky Bracco Injeneering a/alebo akýchkoľvek na nej uvedených informácií, a to bez ohľadu na to, či bola firma Bracco Injeneering S. A. vopred informovaná o možnosti takýchto škôd.

 

Bracco Injeneering S. A. nekontrolovala všetky stránky, na ktoré sa webová stránka Bracco Injeneering môže odkazovať, a nepodporuje obsah žiadnej z externých stránok či stránok, na ktorých sa tieto stránky odkazujú, a ani za ne nie je zodpovedná. Ak na tieto stránky prejdete, robíte tak na vlastné riziko.

 

Nič tu uvedené nesmie byť vykladané ako poskytnutie akejkoľvek licencie alebo práva spoločnosti Bracco Injeneering S. A. akejkoľvek inej strane, a to v oblasti autorského práva, práva na dizajn, patentového práva či práv k ochranným značkám.