Farmakovigilancia

 

 

Čo je farmakovigilancia?

 

Farmakovigilancia je vedná oblasť a aktivity spojené s detekciou, hodnotením, poznaním a prevenciou nežiaducich účinkov alebo iných liekových problémov, s cieľom zlepšiť starostlivosť a zvýšiť bezpečnosť pacientov a prispieť k ochrane verejného zdravia.

 

Za účelom poskytnúť čo najpresnejšie informácie lekárom a spotrebiteľom, je nutné plne pochopiť a priebežne sledovať profil rizika / prínosu liekov.

 

Spoločnosť Bracco je zodpovedná za zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií relevantných pre  profil rizika / prínosu svojich výrobkov, tých čo sú už na trhu ale aj tých čo sú v súčasnej dobe vo fáze klinického vývoja. Všetky dôležité bezpečnostné problémy, ktoré môžu vzniknúť, sú okamžite oznámené zdravotníkom, pacientom a regulačným úradom, v súlade s platnými predpismi.

 

 

Čo je to nežiaduci účinok lieku?

 

Reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

 

Nežiaduce účinky môžu vyplývať z použitia lieku v rámci alebo mimo rámca jeho  registrácie, alebo pri pracovnej expozícii. Podmienky použitia lieku mimo registrácie zahrňujú, okrem iného, použitie na inú indikáciu, predávkovanie, nesprávne použitie, zneužitie alebo chybu v liečbe.

 

 

Ako môžete hlásiť nežiaduci účinok?

 

Akékoľvek neobvyklé príznaky spozorované počas terapie alebo diagnostického postupu, musia byť okamžite hlásené lekárom alebo lekárnikom.

 

Ak chcete nahlásiť nežiaduce účinky spojené s užívaním Bracco produktov, žiadame vás použiť kontakt nižšie:

[email protected]