Ochrana dát

 

Význam ochrany dát v zdravotníckom priemysle neustále rastie. Všetci jednotlivci očakávajú, že ich osobné údaje budú chránené. Môže ísť o meno, adresu domov a do zamestnania, informácie o rodine, zamestnaní alebo finančnej situácii, alebo aj o citlivejšie zdravotnícke informácie. Spoločnost Bracco rešpektuje súkromie a zaväzuje sa chrániť osobné údaje svojich zákazníkov, zamestnancov, účastníkov klinických testov, spotrebiteľov, obchodných partnerov a ďalších subjektov, ktoré jej svoje údaje poskytnú. Zahŕňa to aj právo jednotlivcov na informácie o spracovávaní ich osobných údajov a na rozhodovaní o ňom.

 

Pravidlá ochrany dát, zavedené skupinou Bracco Group, stanovujú požiadavky zaisťujúce, že osobné údaje zhromažďujeme, využívame, uchovávame a zverejňujeme poctivým, transparentným a bezpecným spôsobom. Definujú všeobecné princípy týkajúce sa práva jednotlivca na súkromie a na primeranú ochranu osobných údajov. Ako zdravotnícka spoločnosť venuje Bracco spracovaniu osobných lekárskych a ďalších citlivých záznamov zvláštnu starostlivosť.Než si stiahnete alebo si budete prezerať našu správu, nainštalujte si najnovšiu verziu programu Adobe Acrobat Reader, inak sa vám dokument nezobrazí alebo sa nebude dať vytlačiť.

 

Download Data protection program (PDF)
 

Download the Bracco Imaging Health Care Professionals Privacy Notice (PDF)