Iomeron 

 

Když jde o nejvyšší koncentraci jódu 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Iomeron® je trijodovaná neionická monomerní kontrastní látka 

 

Iomeron® má zajímavé příznivé vlastnosti, například:

 

 • nejnižší viskozitu při dané koncentraci mezi iso-osmolálními kontrastními látkami (IOCM) a nízkoosmolálními kontrastními látkami (LOCM)7;
   
 • nejnižší osmolalitu mezi monomerními LOCM 7;
   
 • složení s nejvyšší koncentrací jódu (400 mgl/mL) dostupnou na trhu.

 

Injekční řešení s vyšší koncentrací jódu umožňuje vyšší špičkové zvýšení kontrastu po kratší době od podání ve srovnání s podáním látky s nižší koncentrací jódu ve stejném objemu a při stejné rychlosti vstřikování 8.

Iomeron® (Iomeprol) je kontrastní látka poslední generace od firmy Bracco. Tato trijodovaná neionická kontrastní látka byla na trh uvedena v roce 1995 9 , a rychle se stala nejoblíbenějším kontrastním médiem mnoha klinických lékařů 9. Jeho unikátní a inovativní profil se může pochlubit nejvyšší koncentrací (400 mgI/mL) ze všech neionických látek, které kdy byly na světě schváleny 10.

 

Iomeprol je nyní registrován ve více než 40 zemích po celém světě včetně všech významných států v Evropě a na Středním východě, v Japonsku a Asijsko-pacifické oblasti. Tato kontrastní látka představuje ve své třídě krok vpřed. Iomeprol se stal nejoblíbenější kontrastní látkou mnoha lékařů z mnoha důvodů, mimo jiné:

 

 • jde o unikátní produkt spojující nejnižší viskozitu mezi neionickými kontrastními látkami a velmi nízkou osmolalitu ve srovnání s jinými dostupnými monomerními neionickými kontrastními látkami 10;
   
 • Iomeron® je pro klinické použití snadno dostupný v mnoha různých koncentracích jódu a mnoha objemech;
   
 • při zobrazování pomocí prvního průchodu CT dokáže Iomeprol 400 mgl/mL při stejné celkové dávce jódu a rychlosti aplikace přinést lepší zvýšení kontrastu a kvalitu obrazu než kontrastní látky s nižší koncentrací jódu 11, 12, 13;
   
 • randomizovaná, paralelní a dvojnásobně slepá srovnávací studie, která zkoumala použití Iomeronu a iodxanolu v koronární CTA na několika různých pracovištích, zaznamenala, že střední změny srdečního tepu po intravenózním podání kontrastní látky byly ve zkoumané době zpravidla malé a byly srovnatelné u látek Iomeron-400 a iodixanol 320 14;
   
 • prospektivní intraindividuální studie ukázala, že postup využívající při CTA vyšetřeních vystavení nízkým dávkám radiace ve spojení s použitím látky Iomeron-400 způsobuje podstatně nižší radiační expozici při zachování konstantní CNR (contrast/noise ratio) a dobré kvality obrazu ve srovnání s běžným postupem využívajícím kontrastní médium s nižší koncentrací 15;
   
 • rozsáhlá studie srovnávala účinky látek Iomeprol-400 a Iodixanol-320 na fungování ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) při vyšetřeních výpočetní tomografií. Na základě výsledků došli autoři studie k závěru, že: „Výskyt CIN byl u pacientů se středně až velmi vážným CKD významně vyšší po IV. podání iodixanolu-320 než iomeprolu-400. I střední nárůst s-Cr od základní hodnoty byl vyšší u pacientů dostávajících iodixanol. Pro nefrotoxicitu jednotlivých kontrastních látek mohou být významné i jiné vlastnosti než osmolalita.“ 16.
   

Nefropatie způsobená kontrastní látkou (CIN)

Kontaktujte nás


Vyplňte prosím níže uvedený formulář a my se vám ozveme zpět.

Different countries may have specific processes in place to handle reports of adverse reactions. To report an adverse reaction related to Bracco products, you can find specific contacts and information selecting the page "Pharmacovigilance" of your country.

* I have read the BraccoHealthCare Professionals Privacy Notice and I consent to the processing of my personal data allowing Bracco Imaging SpA (Data Controller) to conduct its business or scientific operations and contact me with promotional communication through email, SMS, and other digital and offline channels, such as mobile apps and social media.

DISCLAIMER 

 

U všech produktů a typů produktu, ať jde o léčivo nebo přístroj, které jsou na této  internetové stránce zmíněny, platí, že by si lékaři před jejich použitím nebo podáním pacientům měli pečlivě prostudovat příbalový leták,  pokyny k použití nebo uživatelský manuál. Zajistí tak správné použití dotyčného produktu. Na internetu je pro všechny hlavní produkty Bracco Imaging k dispozici lokální Shrnutí vlastností produktu.